หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวเบญจรินทร์ ทุมพร
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
กลุ่ม : พนักงาน/ลูกจ้าง
ร.ร.โพนทองวิทยายน    จ.ร้อยเอ็ด
Mr.Udom
ตำหแน่ง : Janitor
กลุ่ม : ่janitor
ร.ร.วัดสำเภาทอง    จ.สุพรรณบุรี
นายนคเรศ นิลวงศ์
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.เนินมะปรางศึกษาวิทยา    จ.พิษณุโลก
ใจเพชร จินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
ธรรมพร จีนใหม่
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านต้นยวน    จ.สุราษฎร์ธานี
นายประเสริฐ พอนา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านสุขฤทัย    จ.เชียงใหม่
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,362,365 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,316,418 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,440,016 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,319,543 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,302,707 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,192,408 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,114,916 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,086,802 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,004,171 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 969,294 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 964,765 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 919,820 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 917,498 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง 28 ก.พ.57
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 28 ก.พ. 57
ระเบียบการรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา | 28 ก.พ. 57
เชิญเที่ยวงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายในวันที่ 18 มีนาคม 2557นี้
โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย | 28 ก.พ. 57

โรงเรียนเจริญวิทยา | 28 ก.พ. 57
รายงานผลการรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 28 ก.พ. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้นอนุบาลรอบ 2
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 28 ก.พ. 57
เตรียมพร้อมสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2557 สำหรับนักเรียน ม.6
โรงเรียนวังวิเศษ | 28 ก.พ. 57
กำหนดวันรับอนุบัตรอนุบาล และ รับเกียรติบัตร ม.3
โรงเรียนเจริญวิทย์ | 28 ก.พ. 57
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคารจัดทัศนศึกษาที่เกาะช้าง จังหวัดตราด
โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร | 28 ก.พ. 57
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวิชาการ “ร่วมขับเคลื่อนทางวิชาการ บ้าน/โรงเรียน”
โรงเรียนร่อนพิบูลย์ | 28 ก.พ. 57
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประจำปีหลวงพ่อรอด ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 28 ก.พ. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสุขภาพร่างกายและสอบข้อเขียน 2557
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 28 ก.พ. 57
ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ คำย่อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร | 28 ก.พ. 57
ประกาศผลการทดสอบความรู้พื้นฐานและความพร้อมทางการเรียน ชั้นป.1 และ 4 ห้อง โครงการห้องเรียนพิเศษESM
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 28 ก.พ. 57
ยินดีต้อนรับคณะทอดผ้าป่าการศึกษา โดยการนำของหลวงพ่อคำนึง จังหวัดชลบุรี วันที่ 1 มีนาคม 2557
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 28 ก.พ. 57
โรงเรียนวัดขรัวช่วยกำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 10 -12 มี.ค. 57
โรงเรียนวัดขรัวช่วย | 28 ก.พ. 57
การรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2557 20 - 24 มีนาคม 2557
โรงเรียนเทพา | 28 ก.พ. 57
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 27 28 ก.พ. 57
โรงเรียนบ้านหัวช้าง | 28 ก.พ. 57
วันที่ 17 มีนาคม 2557 โรงเรียนรับการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 57
สอบปลายภาคนักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ ในเดือนมีนาคม
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 28 ก.พ. 57
สรุปการทดสอบการอ่าน
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
แนวทางดำเนินการสอบวัดตความสามารถด้านการอ่านป.3และป.6
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
คู่มือการสอบอ่าน ป.6
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
คู่มือการสอบอ่าน ป.3
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 27 ก.พ. 57
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
จัดสรรงบประมาณ จัดการศึกษาอนุบาล-ป.6
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
ผลสอบ NT ป.3 เฉลี่ยสูงสุด 10 อันดับแรก
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
ผลสอบ O-NET ป.6 ทุกโรงเรียนเรียง สูง->ต่ำ
โรงเรียนบ้านโพนสว่าง | 27 ก.พ. 57
เลือกตั้งสภานักเรียน ปี๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านณรงค์ | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมกระชับรัก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมหนูทำได้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมกระชับรัก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
กิจกรรมหนูทำได้ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
โรงเรียนอนุบาลตราด | 27 ก.พ. 57
ประกาศ ผลสอบสอบห้องเรียน MEP ชั้นอนุบาล 1
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) | 27 ก.พ. 57
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลาบริการสุขภาพ
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 27 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ่อกรุวิทยา | 27 ก.พ. 57
25 ก.พ.2557 นายประภาส นวลจันทร์ ออกแนะแนวเพื่อศึกษาต่อให้กับนักเรียน รร.บ้านทอนเหรียน/บ้านหนองกก
โรงเรียนวัดควนเมา | 27 ก.พ. 57
โรงเรียนอนุบาลละงู รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2557 ชั้นอนุบาล1 27 ก.พ. - 3 มี.ค.57 ชั้น ป.1 6-10
โรงเรียนอนุบาลละงู | 27 ก.พ. 57
โรงเรียนหนองบัวรีฯ ขอยกเลิกประกาศของโรงเรียนหนองบัวรีฯ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรีย
โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) | 27 ก.พ. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และม.4
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม | 27 ก.พ. 57
รับสมัครนักเรียน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ | 27 ก.พ. 57
ขอเชิญร่วมปั่นปันน้ำใจให้น้อง สร้างห้องน้ำห้องส่วม วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557
โรงเรียนวัดตโปทาราม | 27 ก.พ. 57
เผยแพร่งาน (นางสารีย์ ศิริ)
โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) | 27 ก.พ. 57
ตารางการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ก.พ. 57
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา | 27 ก.พ. 57
ตารางสอบปลายภาค 2/2556
โรงเรียนวังวิเศษ | 27 ก.พ. 57
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันตอบปัญหาประชาคมอาเซียน
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 27 ก.พ. 57
ประกาศชำระค่าเทอม ปีการศึกษา 1/2557
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 27 ก.พ. 57
ชำระค่าเรียนเสริมภาคฤดูร้อน
โรงเรียนโรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 27 ก.พ. 57
คืนสู่เหย้า 93 ปี โรงเรียนดงบังวิทยา
โรงเรียนดงบังวิทยา | 27 ก.พ. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/619 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th