หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายวัชรินทร์ สอนมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านช่องไม้งาม    จ.สุราษฎร์ธานี
นายจักรชัย ขนอม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านช่องไม้งาม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวพัชรา ทองคำเสน
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.บ้านช่องไม้งาม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวลัดดาวัลย์ รักธรรม
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.บ้านช่องไม้งาม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวจันทรา แซ่ด่าน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.บ้านช่องไม้งาม    จ.สุราษฎร์ธานี
นางสาวปริฉัตร มรกต
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,204,758 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,904,992 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,890,856 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,465,853 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,263,102 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,250,538 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,076,237 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,050,473 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,854,186 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,769,751 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,728,098 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,712,734 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,704,841 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,699,529 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,643,500 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลไทรงามเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนปฐมวัยที่โรงเรียนสันป่าสักวิทยา จังหวั
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม | 29 ส.ค. 59
ส่งนักเรียนร่วมประกวดกิจกรรม
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 29 ส.ค. 59
นิเทศติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 29 ส.ค. 59
กำหนดการสมัครสอบ วัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา | 28 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านโจรก จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านโจรก | 27 ส.ค. 59
วาดภาพอควอเรียมศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ส.ค. 59
ครูนันทัชพร พวงพุฒ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านโพนดวน 26 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ส.ค. 59
แชมป์วอลเลย์บอลหญิง วิทยุการบินฯ ปี 2559
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา | 27 ส.ค. 59
ครูนันทัชพร พวงพุฒ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านโพนดวน 26 สิงหาคม 2559
โรงเรียนบ้านคูบ | 27 ส.ค. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา เข้าร่วมเสวนาโรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Special 2 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Special 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Thai 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Social 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Science 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน preschool 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน pilotobec 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Physical 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Math 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน job 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขันงาน Eng 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน art 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน Acticity 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
ใบสมัครการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
โรงเรียนบ้านโจรก | 26 ส.ค. 59
ชมรมกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กระทบไหล่ทีมชาติไทย
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 ส.ค. 59
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยนำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 ส.ค. 59
วันที่ 26 ส.ค. 2559 ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนแม่สอด อบรมโครงการพัฒนาความรู้และ รณรงค์ การจ
โรงเรียนแม่สอด | 26 ส.ค. 59
วันที่ 26 ส.ค 2559 สพป. ตาก เขต2 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และสร้างวินัยทางการเงิ
โรงเรียนแม่สอด | 26 ส.ค. 59
ยินดีกับโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 ส.ค. 59
รับตรง ปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 26 ส.ค. 59
คณะที่ใช้คะแนน GAT/PAT สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 26 ส.ค. 59
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ได้ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร ระดับSCQA
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 26 ส.ค. 59
ค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม ป.1-6
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 26 ส.ค. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด (ประชานุกูลวิทยา) | 26 ส.ค. 59
พิธีเปิดงานกีฬาสีสัมพันธ์ชุมชนประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 26 ส.ค. 59
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถวายภัตตาหารเพล
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรม “KOTA PROMP เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการ การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาร
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการกีฬาศูนย์เครือข่ายโกตาบารู ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียน งานมหกรรมวิชาการและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ จังหวัดชายแดนภาคใ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การนิเทศเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการเสริมปัญญา พัฒนารักการอ่าน
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งครูเวรประจำวันในวันราชการ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติงานในฝ่ายงานประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้รับค่าตอบแทนพิเศษ
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 26 ส.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/620 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th