หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวนภารัตน์ แก้วงามศรี
ตำหแน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางสาวนาฎยา ไล้สีดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ปลาปากวิทยา    จ.นครพนม
นางปาริชาติ มะปะเข
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.เทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์    จ.กาฬสินธุ์
นางละมัย อินทร์แป้น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.หนองอียอวิทยา    จ.สุรินทร์
นางสาวชรินรัตน์ การะเกต
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หนองอียอวิทยา    จ.สุรินทร์
นายสว่าง พาสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.หนองอียอวิทยา    จ.สุรินทร์
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,589,286 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,513,947 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,176,640 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,138,312 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,981,282 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,809,679 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,608,514 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,608,371 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,578,572 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,445,909 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,384,833 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,363,763 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,354,823 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,351,315 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
คู่มือประชาชน ตามพระราชดำรัสการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | 03 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๗
โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ | 03 ส.ค. 58
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา ผ่านการประเมิน สมศ. รอบสาม ระดับปฐมวัย ได้ 91 คะแนน ระดับดีมาก
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 03 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (งบประมาณปี ๒๕๕๗)
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน | 03 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 03 ส.ค. 58
ยินดีต้อนรับ "ครูเวคินทร์ จูฑานุวงศ์"
โรงเรียนเมืองหลังสวน | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอใช้บริการด้าน
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอใบแทนเอกสารกา
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอเทียบโอนผลการ
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชเรื่องการลาออก
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอผ่อนผันเด็กเข
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอย้ายออกนักเรี
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 03 ส.ค. 58
แต่งตั้งครู ลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการเรื่องการขอย้ายเข้าเรียน
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 03 ส.ค. 58
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ เรื่องการรับนักเรียน
โรงเรียนเขาทองพิทยาคม | 03 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 | 03 ส.ค. 58
รายงานความก้าวหน้านักเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 03 ส.ค. 58
สำรวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
ส่งข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาสายตา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
เผยแพร่โครงการประกวดคลิปวิดิโอ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
การแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาค
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
การสัมมนาและนำเสนอบทความวิจัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
การจัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
การสรรหาและเลือกกรรมการเขตพื้นที่
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 03 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชน โรงเรียนบ้านตะโนน
โรงเรียนบ้านตะโนน | 03 ส.ค. 58
ผู้บริหารมอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กหญิงอาลีนา ทองทราย
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 03 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงปีงบประมาณ2558
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า | 03 ส.ค. 58
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 03 ส.ค. 58
เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 โรงเรียนกุดครองวิทยาคารได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอาสาหบูชา ณ วัดมณ
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 29 ก.ค. 58
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 03 ส.ค. 58
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 03 ส.ค. 58
ชั้นม.3 ให้เตรียมข้อมูล Science Show
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 03 ส.ค. 58
กำนดการแข่งขันกีฬานักศึกษา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 03 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 03 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 03 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 03 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 03 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษ
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 03 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 03 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 03 ส.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี | 03 ส.ค. 58
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 03 ส.ค. 58
โครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งขนาน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 03 ส.ค. 58
การอบรมลูกเสือเสริมทักษะชีวิต
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 03 ส.ค. 58
สัปดาห์ทำดีเพื่อแม่ KID'DEE for MOM
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา | 03 ส.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/580 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th