หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นายพสิษฐ์ จรูญพงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามพร้าววิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวพิชาภัค จันศรีดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางณัฐธิดา หมัดนุรักษ์
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวกัญญาภัค แซ่ขอ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ไขศรีปราโมชอนุสรณ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางจิรัชญา พันเภา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โรงเรียนดงขุยวิทยาคม    จ.เพชรบูรณ์
นายปรมาณู มุกดาม่วง
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.อุดรพิทยานุกูล 2    จ.อุดรธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,391,841 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,323,318 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,485,563 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,481,648 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,396,431 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,257,350 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,187,427 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,163,669 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,075,076 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,037,550 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,004,865 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 964,209 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 963,612 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 902,568 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 01 เม.ย. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนเจริญวิทยา pdf
โรงเรียนเจริญวิทยา | 01 เม.ย. 57
ประกาศโรงเรียนแหลมบัววิทยาสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปี พ.ศ.2557
โรงเรียนแหลมบัววิทยา | 01 เม.ย. 57
ตัวอย่างเเผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา | 01 เม.ย. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดต่อรับระเบียนแสดงผลการเรียนได้ในวันที่ 2 เมษายน 2557
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 01 เม.ย. 57
ผลการเรียนภาคเรียนที่2 /2556
โรงเรียนสายธรรม | 01 เม.ย. 57
รายนามผู้มีเกียรติและร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ ๓
โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง(ศรเสนานุสรณ์) | 01 เม.ย. 57
รายงานระเบียบวาระการประชุมครู ครั้งที่ ๓ - ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านโกตาบารู | 31 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม | 31 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 มี.ค. 57
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชสีลจาริณี ป
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 31 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 31 มี.ค. 57
การแต่งกายด้วยชุดฝึกแบบใหม่ของ นศท.ซึ่งถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) | 31 มี.ค. 57
ประกาศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย | 31 มี.ค. 57
ประมวลภาพบรรยากาศมุฑิตาจิต คุณป้าลัดดา ดูแหนะ
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 31 มี.ค. 57
42 ปี ชีวิตการปฏิบัติงานเพื่อหอพักและโรงเรียน
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 31 มี.ค. 57
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านคูบ จัดกิจกรรมปิดกล้องชอล์ก 28 มีนาคม 2557 ร้านอาหารครัวอีสาน moso
โรงเรียนบ้านคูบ | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
แจ้งกำหนดการรับเอกสาร วุฒิการศึกษาระดับม.3และม.6
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ประกาศ ผลสอบราคาจ้างครูต่างชาติ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านหลักปัน | 31 มี.ค. 57
ปลุกพลังความสำเร็จในการประกอบอาชีพ วิทยาลัยชุมชนสงขลาคว้าวิทยากรมากประสบการณ์ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนควา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา | 31 มี.ค. 57
รองผู้ว่าฯสงขลา เปิดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาชมรมสมาชิกผู้สูงอายุฯ
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 31 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านบากัน | 31 มี.ค. 57
ประเมินคุณภาพรอบสามผ่านฉลุย วิทยาลัยชุมชนสงขลาคว้าคะแนนระดับดีมาก
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 31 มี.ค. 57
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาสถานที่ราชการ โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2557
โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) | 31 มี.ค. 57
วันที่ 2 เมาายน 2557 นักเรียน ม.1และม.4 รายงานตัวและสอบชิงทุนฯ
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 31 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบปลายปีชั้นป.3 ปีการศึกษา2556
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 31 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.1, ม.1, ม.4 เพิ่มเติม รับจำนวนจำกัด
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 31 มี.ค. 57
วัตกรรม Best Practice ของโครงการ"โรงเรียนสุจริต" อาสาจราจรน้อย สู่ความเป็นสุจริต
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง | 31 มี.ค. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดต่อรับวุฒิการศึกษา
โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม | 31 มี.ค. 57
คณะครูศึกษาดูงาน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 31 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนเสิงสาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนเสิงสาง | 31 มี.ค. 57
ใบแจ้งกำหนดการนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2557
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 31 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 31 มี.ค. 57
อบรมการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 31 มี.ค. 57
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นม.3
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 31 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/633 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th