หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวสุกันดา พรหมนิล
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดบึงเหล็ก    จ.นครพนม
นางจุฑามาศ โตพงษ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู
ตำหแน่ง : หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางสาวบุญน้อม บุญส่ง
ตำหแน่ง : หัวหน้างานแนะแนว
กลุ่ม : กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ช่องแคพิทยาคม    จ.นครสวรรค์
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.คลองยางประชานุสรณ์    จ.กระบี่
นายจักรกฤช ปรุงศิลป์
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,621,971 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,325,439 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,120,470 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,689,331 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,685,000 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,512,612 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,423,633 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,271,757 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,233,977 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,183,800 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,170,859 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,148,339 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 08 ต.ค. 57
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดเรียน สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 08 ต.ค. 57
กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา | 08 ต.ค. 57
วันออกพรรษา บัาน วัด โรงเรียน ชุมชนบ้านกนองขุ่น ปีื ๒๕๕๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 08 ต.ค. 57
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ
โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม | 08 ต.ค. 57
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเครือข่ายอารยธรรมบูรพา
โรงเรียนบ้านโคกไพล | 08 ต.ค. 57
ประกาศผลการแข่งขันวิชาการ เครือข่ายแก้วมุกดา
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 08 ต.ค. 57
สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (70%)
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 08 ต.ค. 57
พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดและความรุนแรง (D.A.R.E.) ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 08 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ม.6/3 ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 08 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ม.6/2 ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 08 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ม.5/3 ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 08 ต.ค. 57
โรงเรียนน้ำริดวิทยาเปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2558
โรงเรียนน้ำริดวิทยา | 08 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ม.5/2 ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 08 ต.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ม.5/1 ภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย | 08 ต.ค. 57
กำหนดการเปิดภาคเรียน 2/2257
โรงเรียนบ้านปลักแรด | 08 ต.ค. 57
กฐินพระราชทาน
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 08 ต.ค. 57
แจ้งทุกโรงเรียนส่งรายชื่อกรรมการตัดสินระดับเขต
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 08 ต.ค. 57
สอบทักษะวิชาการระดับเครือข่าย2557
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 08 ต.ค. 57
การจัดการติวเข้ม(o-net)สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 08 ต.ค. 57
การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 08 ต.ค. 57
แบบขอรับค่าอุปกรณ์การเรียน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 08 ต.ค. 57
แบบขอรับค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 08 ต.ค. 57
โครงการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 08 ต.ค. 57
มอบเสื้อสามารถแก่นักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเด่นของปีการศึกษา 2556
โรงเรียนสายธรรม | 08 ต.ค. 57
จดหมายข่าว...ฉบับปิดภาคเรียนที่ 1 เดือนตุลาคม 2557
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 07 ต.ค. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๑๕๕๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 07 ต.ค. 57
การใช้สื่อe-classroom ใช้ได้กับทุกห้องเรียนโดยเฉพาะการฝึกนักเรียนเข้าสู่AEC
โรงเรียนบ้านดอนกลาง | 07 ต.ค. 57
กิจกรรมรำวงมาตรฐาน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 07 ต.ค. 57
เกษียณ ครูผดุงวิทย์ ครูจีราวรรณ
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม | 07 ต.ค. 57
MV ครูผดุงวิทย์ คำจวง
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม | 07 ต.ค. 57
แจ้งประชุมประจำเดือน ตุลาคม
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 07 ต.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นการจ้างครูรายเดือน (ครูจ้างสอน)
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 07 ต.ค. 57
เผยแพร่ผลงาน เรื่อง การพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย นางทวีลาภา เหล่าอุดม ร
โรงเรียนบ้านหนองคันนา | 07 ต.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 07 ต.ค. 57
นักเรียน ม.6 ที่ติว มาม่า ดาวน์โหลด วิชา วิทยาศาสตร์
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 ต.ค. 57
นักเรียน ม.6 ที่ติว โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า
โรงเรียนวังวิเศษ | 07 ต.ค. 57
โรงพยาบาลหนองเสือออกให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง ไข้เลือดออก
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ | 07 ต.ค. 57
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า ปิดกล่องชอล์คที่เขื่อนจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 6-7 ต.ค.57
โรงเรียนบ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า | 07 ต.ค. 57
การปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ ๒๕๕๗
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ | 07 ต.ค. 57
6 ต.ค.2557 โรงเรียนวัดควนเมา รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนวัดควนเมา | 07 ต.ค. 57
30 ส.ค.2557 โรงเรียนวัดควนเมา รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดควนเมา | 07 ต.ค. 57
พิธีมอบสื่อปฐมวัย เพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเทพา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 ต.ค. 57
ปฏิทินปฏิบัติการงานโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม | 07 ต.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวรชัย โคตะมา ได้รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2557
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 07 ต.ค. 57
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 07 ต.ค. 57
ค่านิยม 12 ประการที่นักเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร พึงมี
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 07 ต.ค. 57
กิจกรรมที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสกลคร เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเห
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 07 ต.ค. 57
แจ้งปิดเรียน
โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) | 07 ต.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและสังคมศึกษา
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 07 ต.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/645 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th