หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวสุภาพ พวงรัตน์
ตำหแน่ง : พนักงานจ้างทั่ววไป
กลุ่ม : พนักงานจ้างทั่วไป
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
นางสาววลัยภรณ์ พงษ์แสน
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
นางสาวนุจรี อุทกโยธะ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
นางรัชนีกร ทองดี
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
Ms. Rufiln Maldepena
ตำหแน่ง : ครูต่างประเทศ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
Ms. Jewel Tolero Milan
ตำหแน่ง : ครูต่างประเทศ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.วัดสลักเหนือ    จ.นนทบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,385,305 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,181 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,468,307 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,420,819 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,382,954 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,247,589 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,166,115 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,152,344 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,055,315 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,021,630 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 994,939 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 956,960 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 954,149 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 885,558 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
แนวปฏิบัติการรับย้ายนักเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพด้านความสามารถพิเศษ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างครูต่างชาติ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
การมอบทุนนักเรียน
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา | 25 มี.ค. 57
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2557 วันที่ 9 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 25 มี.ค. 57
รับชุดเรียนฟรีระดับประถมศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 25 มี.ค. 57
รับชุดเรียนฟรีระดับอนุบาลวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 25 มี.ค. 57
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา | 25 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนดงตาลวิทยา | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.1และม.4
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.4 ศิลป์-ภาษา
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.4 ศิลป์-คำนวณ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.4 วิทย์-คณิต
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพชั้นม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
สังสรรค์ศิษย์เก่า
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา | 25 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 25 มี.ค. 57
คะแนนสอบ O-NET กลุ่มโรงเรียนปัว 4 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 25 มี.ค. 57
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนวัดเทพราช | 25 มี.ค. 57
ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ | 25 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) รายบุคคล
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 25 มี.ค. 57
ประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค | 25 มี.ค. 57
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้ฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ | 25 มี.ค. 57
จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 5
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) | 25 มี.ค. 57
ระเบียบวาระการประชุมครูและบุคลากรโรงเรียนควนพระสาครินทร์ ครั้งที่ 4/2557(เดือนมีนาคม)
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 25 มี.ค. 57
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารจัดการโรงเรียน ปี 2556
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 25 มี.ค. 57
ผลสอบโอเน็ตนักเรียนม.๓ เรียงลำดับ สพม.12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)ปี2556
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 25 มี.ค. 57
ปฏิทินการปฏิบัติงานเตรียมปิดและเปิดเรียนปีการศึกษา 2557
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ | 25 มี.ค. 57
ภาพยนตร์สั้นเรื่อง ไทญ้อหมอลำ
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 24 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 24 มี.ค. 57
เผยแพร่ผลงาน แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง คำประสมสระเอีย
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 24 มี.ค. 57
ประกาศเลือนการสอบครูภาษาจีน
โรงเรียนบ้านแม่โจ้ | 24 มี.ค. 57
เลื่อนการประชุมครูและบุคลากร
โรงเรียนสภาราชินี 2 | 24 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 26 มี.ค. 57
การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอพียงของโรงเรียนสะพานที่ 3
โรงเรียนสะพานที่ 3 | 24 มี.ค. 57
กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนสะพานที่ 3
โรงเรียนสะพานที่ 3 | 24 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านน้ำตวงมีความประสงค์ สอบราคาซื้อโครงการจัดชื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
โรงเรียนบ้านน้ำตวง | 24 มี.ค. 57
พิธีมงคลปฐมฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่
โรงเรียนด่านขุนทด | 24 มี.ค. 57
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (เอกคอม
โรงเรียนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ | 24 มี.ค. 57
ตัวอย่างหลักสูตร
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 24 มี.ค. 57
สรุปคะแนน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 24 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนตะแพนพิทยา | 24 มี.ค. 57
พิธีมอบวุฒิบัตร ปัจฉิมนิเทศ/บัณฑิตน้อย
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 24 มี.ค. 57
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร D.A.R.E
โรงเรียนบ้านคูบ | 24 มี.ค. 57
แบบประเมินตนเอง(SAR)
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 24 มี.ค. 57
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน-ผู้ปกครอง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี | 24 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบข้นแม่โจ้ที่ 4/2557 เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้
โรงเรียนบ้านแม่โจ้ | 24 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านแม่โจ้ ที่ 3/2557
โรงเรียนบ้านแม่โจ้ | 24 มี.ค. 57
คะแนน o-net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวังวิเศษ | 24 มี.ค. 57
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา | 24 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/630 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th