หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นางศุภวรรณ ศักดิ์สกุลไกร
ตำหแน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ปัญญาวิทย์    จ.ตรัง
นางฐิติยา คงเอียด
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : งานวัดผลและประเมินผล
ร.ร.บ้านบางเป้า    จ.ตรัง
นางสาวชุติมา คงสุวรรณ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.บ้านบางเป้า    จ.ตรัง
นางปิ่นประภา เลื่อนราม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบางเป้า    จ.ตรัง
นางสาวบุญเกื้อ ถาวรอนุมาศ
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านบางเป้า    จ.ตรัง
นางดวงใจ พิธีการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านบางเป้า    จ.ตรัง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 3,535,067 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 2,939,335 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,851,557 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,574,398 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,522,672 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,294,296 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,132,297 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,945,222 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,879,784 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,872,467 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,646,017 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,608,239 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,560,588 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,544,326 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,523,584 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,521,533 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านไชยราช | 08 มี.ค. 59
ครูและบุคลากรสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานผลปฏิบัติงาน(PSAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้ที่นี่
โรงเรียนนบพิตำวิทยา | 08 มี.ค. 59
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนเทศบาล๑ (วัดเจียงอี) | 08 มี.ค. 59
รับการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 08 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา2559 ที่โรงเรียนธรรมศาสตร์(คล
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 08 มี.ค. 59
เผยแพร่ผลงาน ครูพลอยจรัส สถิตวิทยานันท์
โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ | 08 มี.ค. 59
โครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 มี.ค. 59
หนังสือ ๑๖ สุดยอดโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 มี.ค. 59
ขอเชิญประชุม
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 มี.ค. 59
การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 มี.ค. 59
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 มี.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองตาบอดสี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 มี.ค. 59
ขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 08 มี.ค. 59
ลมโชย บาร์เบอร์
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 08 มี.ค. 59
โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาแนะแนวการศึกษา
โรงเรียนบ้านซับตารี | 07 มี.ค. 59
การแข่งขันวิ่งสุโขทัยมินิฮาร์ฟ-มาราธาน ครั้งที่ 2
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 07 มี.ค. 59
โรงเรียนบ้านพันเสา ได้รับการสนับสนุน ครูสอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จาก อบจ.พล.
โรงเรียนบ้านพันเสา | 07 มี.ค. 59
กำหนดการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร
โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร | 07 มี.ค. 59
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา ด.ช.พีรวิชญ์ ศรีเพ็งมาตย์ ชั้น ป.2/1
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา | 07 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (เฉพาะ ม.3)
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 07 มี.ค. 59
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ฯ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 07 มี.ค. 59
รูปม.1
โรงเรียนบ้านทองหลาง | 07 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูธุรการ
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 07 มี.ค. 59
รูปนักเรียนป.5
โรงเรียนบ้านทองหลาง | 07 มี.ค. 59
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร SMART School 8 มีนาคม 2559
โรงเรียนกลางคลองสอง (พร ดีเจริญ) | 07 มี.ค. 59
ขอเชิญชวนคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างรั้วโ
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 07 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปี2559
โรงเรียนหนองห้างพิทยา | 07 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 07 มี.ค. 59
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 06 มี.ค. 59
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โรงเรียนธรรมโฆสิต | 06 มี.ค. 59
ประกาศเรื่องซื้อหนังสือเรียนประจำปี ปึ2559
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา | 06 มี.ค. 59
เปิดสอนว่ายน้ำ (ช่วงปิดภาคเรียน)
โรงเรียนอนุบาลชุลีพร | 06 มี.ค. 59
26 ก.พ 59 สื่อมวลชนเยี่ยม ร.ร บ้านป่ามะกรูด
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 05 มี.ค. 59
ก.พ 59 ปรับปรุงสุขาภิบาลโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด | 05 มี.ค. 59
ยินดีต้อนรับรองสุพร ทองดี ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 05 มี.ค. 59
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดจันทนารามร่วมส่งรองศรีวรรณ สุวรรณปาล
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 05 มี.ค. 59
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 05 มี.ค. 59
ประกาศผู้มีสิทธิ์จับฉลาก การรับสมัครนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา(ชั้นอนุบาลปีที่1) 2559
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง | 05 มี.ค. 59
คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น,ครูที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านหนองปลามัน | 05 มี.ค. 59
โครงการ "รถพระธรรมสู่โรงเรียน"
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 05 มี.ค. 59
รับครูอมรรัตน์ อินทร์กอง สู่อ้อมกอดบ้านยางน้ำกลัดใต้
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 05 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนหลักสูตรนอกระบบโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 5 มิถุนายน
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี | 04 มี.ค. 59
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม | 04 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม | 04 มี.ค. 59
นายนาริส มะลิซ้อน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 04 มี.ค. 59
นางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 04 มี.ค. 59
นางสาวกนิษฐา อิ่มน้อย
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 04 มี.ค. 59
นางสาวกรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธุ์
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 04 มี.ค. 59
นางสาวศิริพร รื่นชาญภาค
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 04 มี.ค. 59
นางสุจิตตา คงคารักษ์
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) | 04 มี.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/641 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th