หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นายณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)    จ.พระนครศรีอยุธยา
นางสุชัญญา เตียวพานิชกิจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางอมลวรรณ นาคพันธ์ุ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ไกรภักดีวิทยาคม    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : สายมัธยมศึกษา
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางพัชฎาภรณ์ สุริยะรังษี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
นางสาวปราริฉัตร์ ก้านทอง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านปะอาว    จ.อุบลราชธานี
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,466,691 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,293,519 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,183,483 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,634,068 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,474,881 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,324,926 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,266,283 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,140,226 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 2,086,565 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 2,025,939 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,858,262 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,846,367 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,825,154 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,786,925 ครั้ง
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
เข้าชม 1,755,018 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ส่งรองฯสุพจน์ ครูอุษา และครูพัชรี ไป รร.วังทองพิทยาคม
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 01 ธ.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ | 26 ม.ค. 60
พิธีบวงสรวงพระนเรศวร ประจำปี 2559
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 01 ธ.ค. 59
ร่วมแสดงความยินดีกับครูพันธมิตร
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 30 พ.ย. 59
แจ้งกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย27/01/60
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 26 ม.ค. 60
การอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 26 พ.ย. 59
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2/59
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 24 พ.ย. 59
รวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 22 พ.ย. 59
โครงการสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2559
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 21 พ.ย. 59
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขต
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 18 พ.ย. 59
พี่ ม.6 ช่วยงานคุณครู
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 15 พ.ย. 59
กิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 11 พ.ย. 59
การฝึกซ้อมร้องเพลง
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา | 11 ก.ค. 59
วันที่ 25 ม.ค.2560 เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได
โรงเรียนแม่สอด | 26 ม.ค. 60
ร่วมรณรงค์สร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกายตำบลเขิน
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 26 ม.ค. 60
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต จำนว
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต | 26 ม.ค. 60
ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (ม.1)
โรงเรียนคลองบางโพธิ์ | 26 ม.ค. 60
Dissolve (เจือจาง, หายไป, จางไป) คำศัพท์ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2560
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม | 26 ม.ค. 60
กฎหมายใกล้ตัวท่ีครูควรรับรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ใครก็ช่วยไม่ได้นอกจากปฏิบัติให้ถูกต้องเพ
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 26 ม.ค. 60
รางวัลครูดีในดวงใจ
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 25 ม.ค. 60
ร่วมการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก
โรงเรียนบ้านซับตารี | 25 ม.ค. 60
วันที่ 25 ม.ค.2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมสัญจรคณะกรรมการ การทดสอบทา
โรงเรียนแม่สอด | 25 ม.ค. 60
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 18 ม.ค. 60
แจ้งผลการสอบแข่งขัน รอบที่ 2 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 25 ม.ค. 60
เปิดบ้านวิชการ
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 25 ม.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2560
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม | 25 ม.ค. 60
การเรียนการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 25 ม.ค. 60
ท่านผอ.สำรอง คำผาลา เสียชีวิตแล้วเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 25 ม.ค. 60
การสมัครขอรับทุนการศึกษาของ มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ | 25 ม.ค. 60
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ)
โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ | 25 ม.ค. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้าง "โดมอนุสรณ์ ๔๒ ปี โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา"
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา | 25 ม.ค. 60
รับสมัครนักเรียน2560
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 24 ม.ค. 60
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 24 ม.ค. 60
จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2560
โรงเรียนบ้านพันเสา | 24 ม.ค. 60
วารสารโรงเรียนปีที่ 16 ฉบับที่ 8 เดือน ธันวาคม 2559
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 24 ม.ค. 60
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางปรียา โกละกะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านไร่หลวง)
โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ | 06 มิ.ย. 59
ตรวจสภาพแวดล้อมโรงเรียนวัดไผ่ตัน
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 24 ม.ค. 60
เต้นแอโรบิค ออกกำลังกายประกอบจังหวะเพลง
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 24 ม.ค. 60
กิจกรรม Sila got talent และตลาดนัดอาชีพ
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ | 24 ม.ค. 60
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดระนอง
โรงเรียนวัดควนเมา | 24 ม.ค. 60
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นทดลองสอน
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 24 ม.ค. 60
23 มกราคม 2560 นำคณะนักเรียนศึกษานอกสถานที่งานเกษตรภาคอีสาน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา | 24 ม.ค. 60
วิชาว่ายน้ำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 24 ม.ค. 60
วิ่ง 31 ขา ปีที่ 12
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า | 24 ม.ค. 60
ต้อนรับ เด็กๆ โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ | 24 ม.ค. 60
พญาไทใส่ใจสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนวัดไผ่ตัน | 23 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด | 23 ม.ค. 60
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 23 ม.ค. 60
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูช่วยสอน
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ | 23 ม.ค. 60
วันที่ 22 ม.ค.2560 สพป.ตาก เขต 2 ใช้สถานที่ห้องสอบโรงเรียนแม่สอดในการดำเนินการจัดสอบความเป็นเลิศทางด
โรงเรียนแม่สอด | 23 ม.ค. 60
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/636 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th