หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นางนงลักษณ์ ช้างสาร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)    จ.นนทบุรี
นางกาญจนหทัย ปราโมทย์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่    จ.ชลบุรี
นางสาวศิริประภา ไขประภาย
ตำหแน่ง : บุคลากรคณิตศาสตร์
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.บ้านหนองขาม    จ.นครราชสีมา
ว่าที่ร้อยตรี วรัท สมวงศ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นายนเรศ วงค์สถาน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
นางสาวอริญรดา แก้วคง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านสามัคคีธรรม    จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,004,051 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,929,011 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,665,052 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,646,784 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,348,400 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,179,835 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,052,821 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,962,566 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,952,225 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,692,466 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,687,627 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,631,013 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,619,429 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,589,949 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,568,647 ครั้ง
โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา
เข้าชม 1,458,103 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนบ้านน้ำยาว | 27 พ.ค. 59
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม | 26 พ.ค. 59
รับและร่วมกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 พ.ค. 59
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 กับโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 26 พ.ค. 59
ผู้ใหญ่ใจดีนำน้ำปั่นมาเลี้ยงนักเรียน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 26 พ.ค. 59
นักเรียน ม.1-3 เข้าค่ายธรรมะ ณ วัดเขาดินมังกรทอง
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 26 พ.ค. 59
รับสมัครอาจารย์พิเศษ หลักสูตรระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 26 พ.ค. 59
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ ทีมหมอครอบครัว ตำบลทุ่งขนาน
โรงเรียนบ้านซับตารี | 26 พ.ค. 59
รับตรง ทายาทแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 26 พ.ค. 59
รับตรง โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 26 พ.ค. 59
รับตรง โครงการ ม.อ.ภูเก็ต มุ่งมั่นตั้งใจดี ม.สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปัญญาวิทย์ | 26 พ.ค. 59
10 นิสัยของครูที่เด็กๆจะหลงรักไปตลอดกาล
โรงเรียนวังตาลวิทยา | 26 พ.ค. 59
รายงานกิจกรรมสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 59
การสำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 59
การเขียนเรื่องลงหนังสือวันเด็ก
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 59
เผยแพร่เอกสารนโยบายรัฐมนตรี ศธ.
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 26 พ.ค. 59
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนคลองลานวิทยา | 26 พ.ค. 59
คำสั่งการจัดเวรรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) | 26 พ.ค. 59
โรงเรียนบ้านวังชุมพรเข้าร่วมนโยบาย กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนบ้านวังชุมพร | 26 พ.ค. 59
เยี่ยมนักเรียนโดนงูกัด
โรงเรียนบ้านซับตารี | 26 พ.ค. 59
ประมวลภาพสรุปงานกิจกรรม ปี การศึกษา 2558 (ชุดที่ 3)
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 26 พ.ค. 59
ประมวลภาพสรุปงานกิจกรรม ปี การศึกษา 2558 (ชุดที่ 2)
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 26 พ.ค. 59
ประมวลภาพสรุปงานกิจกรรม ปี การศึกษา 2558 (ชุดที่ 1)
โรงเรียนวุฒิวิทยา | 26 พ.ค. 59
รายชื่อนักเรียน แยกตามคณะสีต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวังวิเศษ | 26 พ.ค. 59
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เนตรนารี ยุวกาชาด)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 26 พ.ค. 59
แบบฟอร์มสมุดประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 26 พ.ค. 59
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 26 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกบัญชี
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม | 26 พ.ค. 59
วิเคราะห์มาตรฐาน เพื่อหาเอกสารใส่แฟ้ม
โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) | 25 พ.ค. 59
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา | 25 พ.ค. 59
ร่วมกันอภิปรายปัญหาของยาเสพติดและจัดเตรียมแปลงเกษตรสาธิต
โรงเรียนบ้านซับตารี | 25 พ.ค. 59
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 59
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 25 พ.ค. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายธีรพล เพ็ชรเมืองจันทร์
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 25 พ.ค. 59
การประชุมสัญจรผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการอำเภอน้ำเกลี้ยง
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 25 พ.ค. 59
โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา | 25 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 25 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค | 25 พ.ค. 59
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม(สินทรัพย์อนุสรณ์) | 25 พ.ค. 59
การขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับคนพิการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 พ.ค. 59
การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 พ.ค. 59
ประชาสัมพันธ์ค่ายพัฒนาด้านการเขียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 พ.ค. 59
ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 พ.ค. 59
การแข่งขันประกวดเรียงความ,วาดภาพ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 25 พ.ค. 59
โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดเทพราช | 25 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครองในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์......
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 25 พ.ค. 59
แบบรายงานผลกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม | 25 พ.ค. 59
นักเรียนทุกคน เลือกกิจกรรมชุมนุม ของภาคเรียนที่ 1/2559
โรงเรียนวังวิเศษ | 25 พ.ค. 59
วันนี้ในช่วงเช้านักเรียนชั้นมัธยม ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณข้างโรงอาหาร ช่วยกันเก็บกวาดขยะบริเวณโดยร
โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม | 24 พ.ค. 59
ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยชีวภาพ
โรงเรียนบ้านซับตารี | 24 พ.ค. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/588 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th