หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มบริหารทั่วไป
ร.ร.สามหมอวิทยา    จ.ชัยภูมิ
นายโกศล ผัดวัง
ตำหแน่ง : รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นายประเชิญ นุชกระแส
ตำหแน่ง : ช่างไม้ ๓
กลุ่ม : ช่างครุภัณฑ์
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวปวริศา เลี่ยมพุด
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางนันทวรรณ เอื้อการ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
นางสาวศิริวรรณ เทวะผลิน
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.บ้านตลุงเหนือ    จ.กาญจนบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,387,775 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,322,808 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,474,208 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,440,433 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,389,293 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,251,498 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,175,654 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,158,361 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,067,104 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,029,256 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 999,097 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 959,742 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 959,261 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 893,297 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
จัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557.xlsx
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 28 มี.ค. 57
กำหนดการสอบและมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 28 มี.ค. 57
วันที่ 20-24 มี.ค.57 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา | 28 มี.ค. 57
เอกสารสอบราคา ใบเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู สำหรับผู้สนใจ
โรงเรียนเจริญวิทยา | 28 มี.ค. 57
ประกาศผลการเรียน ชั้น ม.1,2,4 และ 5
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 28 มี.ค. 57
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนเจริญวิทยา
โรงเรียนเจริญวิทยา | 28 มี.ค. 57
เครื่องแบบ นักเรียน โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 28 มี.ค. 57
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2557
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 28 มี.ค. 57
ผลสอบ O-NET ม.3 รายบุคคล โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 28 มี.ค. 57
ผลสอบ O-NET ป.6 รายบุคคล โรงเรียนบ้านหนองม่วง ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองม่วง | 28 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้น ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 3) เพิ่ม
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 28 มี.ค. 57
สรุปเปรียบเทียบ 0-net ม.6 ปี 55 และ ปี 56
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 28 มี.ค. 57
O-NET ม.6 ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตาม
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 28 มี.ค. 57
O-NET ม.6 ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 28 มี.ค. 57
O-NET ม.6 ปี 2556 ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 28 มี.ค. 57
ผลสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2556 รายบุคคล
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 28 มี.ค. 57
O-NET ม.6 ปี 2556 ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกแต่ละข้อ
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 28 มี.ค. 57
O-NET ม.6 ปี 2556 ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม | 28 มี.ค. 57
ค่ายลูกเสือสัมพันธ์ (ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง)
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน | 27 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เอกคณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 27 มี.ค. 57
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 27 มี.ค. 57
ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านวังกว้าง
โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย | 27 มี.ค. 57
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 27 มี.ค. 57
ประกาศการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 27 มี.ค. 57
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ติดต่อรับระเบียนแสดงผลการเรียนได้ในวันที่ 28 มีนาคม 2557
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม | 27 มี.ค. 57
แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น จากเดิมวันที่ 1 พ.ค. 2557 เลือนเป็น วันที่ 3 พ
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) | 27 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เรื่องสอบราคาจัดซื้อแบบเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 27 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง เรื่องสอบราคาจัดซื้อแบบเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง | 27 มี.ค. 57
ประกาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มารับนมวันที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 น.ที่ห้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม | 27 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านหลักปัน | 27 มี.ค. 57
คนเก่ง อ.พ.น. สอบ O-Net คณิตศาสตร์ได้เต็ม 100
โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม | 27 มี.ค. 57
รวมงานวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนสามหมอวิทยา | 27 มี.ค. 57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้น ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 3)
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 27 มี.ค. 57
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอก ภาษาจีน
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 27 มี.ค. 57
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียนบ้านไชยราช | 27 มี.ค. 57
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนบ้านไชยราช | 27 มี.ค. 57
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนห้องพิเศษปีการศึกษา2556
โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล | 27 มี.ค. 57
กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 27 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบปลายปีชั้นป.1 ปีการศึกษา2556
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 27 มี.ค. 57
เพลงและภาพยนตร์ประกอบเพลงส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 27 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบปลายปีชั้นป.6 ปีการศึกษา2556
โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี | 27 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพลับพลาไชย
โรงเรียนพลับพลาไชย | 27 มี.ค. 57
ผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประโดกสามัคคี สูงกว่าระดับประเทศ
โรงเรียนประโดกสามัคคี | 27 มี.ค. 57
เชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.3 และม.6 ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนเทพา | 27 มี.ค. 57
ยูทุบ นันทนาการเชื่อมสัมพันธืภายในกลุ่มเครือข่ายโพธารามที่ 4 วันที่ 19 มี.ค.2557 http://www.youtube.
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 26 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบนักเรียนระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา | 26 มี.ค. 57
กำหนดการเปิดเทอม 1/2557
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 26 มี.ค. 57
ประกาศจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง เลื่อนการรับ ปพ.1, ม.3 และ ม.6
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ | 26 มี.ค. 57
กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 27 มีนาคม 2557
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 26 มี.ค. 57
การสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา | 26 มี.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/632 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th