หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
สพป.สมุทรปราการ เขต 6
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
สพป.ตาก เขต 1
โรงเรียนบ้านสวนใน
สพป.ตราด เขต 1
โรงเรียนวัดฝาละมี
สพป.พัทลุง เขต 2
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี
สพป.กรุงเทพมหานคร เขต 3
โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
สพป.กระบี่ เขต 1
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม
สพป.ราชบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
สพป.อุดรธานี เขต 4
นายประสิทธิ์ อินทฉิม
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา    จ.ตาก
นายสมชาย ทองสุทธิ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม    จ.สมุทรปราการ
นางสาวสุจิตรา สุณา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.คลองบางโพธิ์    จ.ปทุมธานี
นางศิริขวัญ แก้วสังวาลย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.คลองบางโพธิ์    จ.ปทุมธานี
นางปิยาภรณ์ โยธาประเสริฐ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.คลองบางโพธิ์    จ.ปทุมธานี
นางสาวขวัญแก้ว นุ่มปั่น
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.คลองบางโพธิ์    จ.ปทุมธานี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,960,175 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,715,965 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,629,399 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,240,158 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 2,195,741 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,994,729 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,855,148 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,670,611 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,640,039 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,624,920 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,484,135 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,408,917 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,386,435 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,380,299 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,365,194 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ผลการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 58
โครงการสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 58
โครงการสร้างบ้าน ๘๙ หลัง
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 58
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 58
โครงการครูดีในดวงใจ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 58
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 31 ส.ค. 58
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1. ออกตรวจโรงเรียน
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง | 31 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอวีระพงษ์ พลสอน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 | 31 ส.ค. 58
การแสดงรำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติของนักเรียนโรงเรียนวัดเนินสูง ประจำปี 2558
โรงเรียนวัดเนินสูง | 31 ส.ค. 58
ประชาสัมพันธ์ ทันโลก จุดปรกายความคิด สู่อาเซียน
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย | 31 ส.ค. 58
การแข่งขันกีฬาและกรีฑาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 31 ส.ค. 58
นักศึกษาเข้าร่วมศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา | 31 ส.ค. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูขั้นวิกฤต
โรงเรียนบ้านคลองสระ | 31 ส.ค. 58
เผยแพร่ผลงาน นางบุญตา มหาสุชลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล | 16 ก.ค. 58
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โดยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ด้วยบุญกุศลนี้ อ่านต่อค
โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ | 31 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง | 31 ส.ค. 58
โครงการอบรมการประเมินสถานศึกษา
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 30 ส.ค. 58
อบรมส่งเสริมและพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลโรงเรียน
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 30 ส.ค. 58
โครงงานศิลปะประดิษฐ์
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 30 ส.ค. 58
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้มรดกโลกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 30 ส.ค. 58

โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 30 ส.ค. 58
โครงการส่งเสริมการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 30 ส.ค. 58

โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 30 ส.ค. 58
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรโรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)
โรงเรียนวัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง) | 30 ส.ค. 58
ติว โอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.6
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | 29 ส.ค. 58
การอบรมยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ(PISA)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ | 29 ส.ค. 58
การเลือกสรรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการ
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 28 ส.ค. 58
ส่งกำลังใจเยี่ยมคุณแม่บุปผา
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 58
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "จันทะรัตน์"
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 28 ส.ค. 58
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 โรงเรียนปราจีนกัลยา
โรงเรียนศรีมหาโพธิ | 28 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านนาสะอาด ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวิไลทอง ดงชมภู ได้รับรางวัลแม่ตัวอย่าง ปี 2558
โรงเรียนบ้านนาสะอาด | 28 ส.ค. 58
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ครั้งที่ ๔
โรงเรียนด่านขุนทด | 28 ส.ค. 58
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ท่าน ผอ.ณรงค์ เลาอลงกรณ์
โรงเรียนด่านขุนทด | 28 ส.ค. 58
ผลการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียนประชาชนครั้งที่ 66 ปี 2558
โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ | 28 ส.ค. 58
บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 28 ส.ค. 58
เกณฑ์การประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนอุเทนพัฒนา | 28 ส.ค. 58
คู่มือ แนวปฏบัติการวัด และประเมินผล ปี51
โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม | 28 ส.ค. 58
ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูธุรการ
โรงเรียนท่านางแนววิทยายน | 27 ส.ค. 58
ขอเชิญชวน สมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบคำถาม ในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 10
โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนา | 27 ส.ค. 58
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557 ตามโครงการพัฒนา
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 27 ส.ค. 58
ผลการสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามโครงการพัฒนา
โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ | 27 ส.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนวัดโสมนัส | 27 ส.ค. 58
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายดนุสรณ์ ทันที
โรงเรียนอนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) | 27 ส.ค. 58
ขอความร่วมมือคณะครูและนักเรียน ทำแบบประเมินแนวทางดำเนินงานการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ | 27 ส.ค. 58
คุณยายเพ็ญศรี บัวศรี และลูกหลาน มอบอาหารกลางวันแด่นักเรียน
โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) | 27 ส.ค. 58
มอบรางวัลชนะเลิศฟุตบอล และ กรีฑาหญิง ณ ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์
โรงเรียนอนุบาลสงขลา | 27 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านเขว้า เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเมินวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ
โรงเรียนบ้านเขว้า | 27 ส.ค. 58
รับสมัคร คุณครูเอกคณิตศาสตร์ และ เอกภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558/2 ด่วน!!!
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 27 ส.ค. 58
รับสมัครคุณครู เอกปฐมวัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ด่วน!!!
โรงเรียนกมลลักษณ์ | 27 ส.ค. 58
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/587 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th