หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
นางราทิพย์ ขุนทอง
ตำหแน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
นายอับดุลอาซิส สีโสง
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
นางสาวยุวดี มีสมพร
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วชิรบารมีพิทยาคม    จ.พิจิตร
นางสาวภิญญดา เก็งวินิจ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.บ้านอำเภอ    จ.ชลบุรี
นายธวัชชัย ผงอ้วน
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวสุวิชา เหนืออิสระ
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,342,815 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,309,770 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,635,611 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,371,725 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,154,679 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 1,115,869 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,087,829 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,037,091 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 931,836 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 921,856 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 891,728 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 875,748 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 858,445 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 825,209 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
โรงเรียนอัมพวันวิทยา | 09 ม.ค. 57
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนศาลาพัน | 09 ม.ค. 57
ทำบุญขึ้นปีใหม่ประจำปี 2557
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 09 ม.ค. 57
13-15 มกราคม 57 สอบกลางภาค 2/2556
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม | 09 ม.ค. 57
ยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองทั้งสองรายการ
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม | 09 ม.ค. 57
วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2557
โรงเรียนเสนานิคม | 09 ม.ค. 57
4 มกราคม กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2557
โรงเรียนเสนานิคม | 04 ม.ค. 57
การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง ( 2552 - 2561 )
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ | 09 ม.ค. 57
วันเด็ก 2557
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา | 09 ม.ค. 57
ร่วมเป้นเจ้าภาพทำบุญฉลองอาคารเรียนใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก | 09 ม.ค. 57
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน | 09 ม.ค. 57
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน | 09 ม.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับการแข่งขันการแต่งกาพย์ยานี11 ม.1-ม.3งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่63จ.เพช
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน | 09 ม.ค. 57
นวัตกรรมของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 | 09 ม.ค. 57
เตรียมแข่งทักษะวิชาการอนุบาลเครือข่าย จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านคูบ | 09 ม.ค. 57
คุณมนู รัตนสัจธรรม มอบยาสีฟันและแปรงสีฟันจำนวน 450 ชุด ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดจันทนาราม
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ) | 09 ม.ค. 57
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่63 จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน | 09 ม.ค. 57
ปรับปรุงสถานที่ 8 มกราคม 2557
โรงเรียนบ้านคูบ | 09 ม.ค. 57
การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
โรงเรียนจุนวิทยาคม | 09 ม.ค. 57
คำขวัญวันครู ประจำปี 2557
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 09 ม.ค. 57
คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2557
โรงเรียนสีหราชเดโชชัย | 09 ม.ค. 57
การปลูกพืชผักสวนครัว (เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน) ปี 2556
โรงเรียนบ้านคูบ | 09 ม.ค. 57
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 09 ม.ค. 57
ประเมินโรงเรียนอนุบาลกิตติกรเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ระดับ ภาค)
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร | 09 ม.ค. 57
รูปทำเนียบรุ่นของนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6
โรงเรียนเพิ่มวิทยา | 09 ม.ค. 57
นมัสการพระเจ้า เช้าวันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2557
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา | 09 ม.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง | 09 ม.ค. 57
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต | 09 ม.ค. 57
การจัดงานวันเด็กปี 2557
โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม | 09 ม.ค. 57
ฟุด..ฟิต...ฟอ...ไฟ...ไปกับครู...Kanny
โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร | 08 ม.ค. 57
ประกาศผู้สอบได้พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ | 08 ม.ค. 57
มอบกระเช้าเยี่ยมครอบครัวครูศิริวรรณ ศิลลา
โรงเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม | 08 ม.ค. 57
ก้าวต่อไป ก.ค.ศ. ปี 2557
โรงเรียนสามัคคีวิทยา | 08 ม.ค. 57
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบึงนารางสัญจร
โรงเรียนโรงเรียนบางลายพิทยาคม | 08 ม.ค. 57
เสาร์ที่ 11 ม.ค. 57 เชิญ ชมการแสดงเด็กนักเรียนบ้านหนองไผ่ เวทีเทศบาลห้วยแถลง ณ หน้าสถานีรถไฟห้วยแถล
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 08 ม.ค. 57
ชั้น ป.4-6 ชมนิทรรศการการเกษตร ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 10 ม.ค.57
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 08 ม.ค. 57
วันเด็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9 ม.ค. 57 จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกชั้น ณ ร.ร.บ้านหนองไผ่
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | 08 ม.ค. 57
ขอเลื่อนการจัดงานคารวะครูอาจารย์ วันที่ ๑๕ ม.ค. ๕๗
โรงเรียนวัดชนะสงคราม | 08 ม.ค. 57
แบบสอบถามฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ม.ค. 57
การสอบ LAS ปี 2556
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ม.ค. 57
การอบรมศิลปะการพูด
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ม.ค. 57
เชิญร่วมงานวันครู
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ม.ค. 57
กิจกรรมวันครู ปี 2557
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ม.ค. 57
งานวันครูประจำปี 2557 จัดวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 08 ม.ค. 57
การเปลียนแปลงวันสอบ NT
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ม.ค. 57
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ม.ค. 57
ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก | 08 ม.ค. 57
ประเมินการขับเคลื่อนสถานศึกษาเข้าสู่อาเซียน โรงเรียนด่านขุนทด
โรงเรียนด่านขุนทด | 08 ม.ค. 57
จัดงานกีฬาสีเด็กดีสัมพันธ์วันปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ | 08 ม.ค. 57
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557
โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) | 08 ม.ค. 57
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/601 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th