หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านนาดา
สพป.นราธิวาส เขต 1
โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
สพป.ชุมพร เขต 0
โรงเรียนทดสอบ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 9
โรงเรียนบ้านขุนกลาง
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
โรงเรียนปากจั่นวิทยา
สพป.ระนอง เขต 14
โรงเรียนบ้านเขาวง
สพป.ชุมพร เขต 1
นางนงลักษณ์ ช้างสาร
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.สามแยกบางคูลัด(จั่นเพชรวิทยาคาร)    จ.นนทบุรี
นายครรชิต เสียงล้ำ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ชุมชนบ้านคำชะอี    จ.มุกดาหาร
นางสาววิลาวัณย์ ไชยต้นเทือก
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย ครูพิเศษ ชั้น ป.4
กลุ่ม : ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-6
ร.ร.สายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์)    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวธนัชพร โคเวียง (สายชั้นป.3)
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวปัทมา ปานทอง (สายชั้นป.3)
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจูรีภรณ์ แฝงราช
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 3,375,556 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 3,134,673 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 3,082,856 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,984,355 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 2,567,054 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 2,391,910 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 2,295,228 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 2,191,799 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 2,107,931 ครั้ง
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
เข้าชม 1,985,466 ครั้ง
โรงเรียนคลองลานวิทยา
เข้าชม 1,958,144 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,826,549 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,819,269 ครั้ง
โรงเรียนบ้านคูบ
เข้าชม 1,790,985 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,755,496 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,709,853 ครั้งรับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
ประกาศผู้สอบได้
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 29 พ.ย. 59
โควต้า เข้ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรงเรียนวังวิเศษ | 29 พ.ย. 59
คำสั่งเวรยาม เดือน ธันวาคม 2559
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 29 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 28 พ.ย. 59
ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล.-57ก
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ | 28 พ.ย. 59
วันที่ 28 พ.ย.2559 สป.สช.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมกับ สพป.ตากเขต 2 อบรม
โรงเรียนแม่สอด | 28 พ.ย. 59
ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 25 พ.ย. 59
รับท่านผู้อำนวยการ กิตติพันธ์ อนันกูลจิรโชติและส่งท่านผู้อำนวยการ ภูรินท์ สอนพูด
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร | 24 พ.ย. 59
วันที่ 25 พ.ย.2559 นายวิมล แปงติ๊บ นำคณะครู ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ รวมถึงวงดุริยางค์ โรงเรียนแม
โรงเรียนแม่สอด | 28 พ.ย. 59
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ,ม.1 ,ม4 วันนี้เป็นต้นไป…
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 28 พ.ย. 59
การโหลดแบบฟอร์ม
โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ | 28 พ.ย. 59
เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6 ม.ค.- 14 ก.พ.60
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) | 28 พ.ย. 59
ประกาศผลการแข่งทักษะวิชาการดนตรีสากล(ประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์) ปี2559
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ | 28 พ.ย. 59
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาดนตรีสากล ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา | 28 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) | 28 พ.ย. 59
วันวชิราวุธรำลึก 2559
โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ | 27 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
โรงเรียนวัดบางพูน | 27 พ.ย. 59
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 22 พ.ย.59
โรงเรียนบ้านน้ำลักใต้ | 27 พ.ย. 59
จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) | 27 พ.ย. 59
24 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผอ.และส่งครูพนักงานราชการไปบรร
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 26 พ.ย. 59
วันนี้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับผอ.และส่งครูพนักงานราชการไปบรรจุครูที่จังห
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 26 พ.ย. 59
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) | 26 พ.ย. 59
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบวันครู พ.ศ. ๒๕๑๖ ตามประกาศ โ
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 26 พ.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนวัดนางแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบวันครู พ.ศ. ๒๕๑๖
โรงเรียนวัดนางแก้ว | 26 พ.ย. 59
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว
โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) | 25 พ.ย. 59
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ และจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม | 25 พ.ย. 59
ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559
โรงเรียนบ้านซับตารี | 25 พ.ย. 59
กำหนดการจัดกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ | 21 พ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา พิธีกรงานวันมหาวชิราวุธ 25 พ.ย. 2559
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 25 พ.ย. 59
นายสุริยา โนนเสนา ประชุมคณะจัดรายการเสมาปริทรรศน์ ที่ สพป.นศ.2
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 25 พ.ย. 59
ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู เป็นครูชำนาญการ นางศุภรัตน์ ชำนิธุระการ
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา | 25 พ.ย. 59
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา | 25 พ.ย. 59
แบบฟอร์มร่างแผนบูรณาการ ปศพพ. เผยแพร่
โรงเรียนโพนทองวิทยายน | 25 พ.ย. 59
ประกาศ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ | 25 พ.ย. 59
Project Approach ผักบุ้ง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 25 พ.ย. 59
ประกาศผลผู้สอบคัดเลือกตำแหน่งพี่เลี้ยงอนุบาล
โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา | 25 พ.ย. 59
ปพ.เพิ่มเวลารู้ ฉบับปปรับปรุงแก้ไขคะ
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม | 25 พ.ย. 59
รับสมัครครูพี่เลี้ยง เตรียมอนุบาล 1 ตำแหน่ง
โรงเรียนวัดคลองชัน | 25 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง สนามบาสเกตบอลแบบ FIBA
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 14 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง ลานกีฬาอเนกประสงค์
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 14 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนน้ำรอบวิทยา เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
โรงเรียนน้ำรอบวิทยา | 14 พ.ย. 59
แจ้งจัดสรรและอนุมัติเงินค่าซ่อมแซมบ้านพักครู งบประจำปี พ.ศ. 2559 งบกลางครั้งที่ 2
โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม | 25 พ.ย. 59
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพม.5 อ่างทอง ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง | 25 พ.ย. 59
ประกาศ!!! สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงฝึกงานและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 25 พ.ย. 59
โรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 | 25 พ.ย. 59
ประกาศราคาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โรงเรียนสุคิรินวิทยา | 25 พ.ย. 59
โครงการจังหวัดกาฬสินธ์ุ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 24 พ.ย.59
โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร | 24 พ.ย. 59
ไข่เจียวพระอาทิตย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | 24 พ.ย. 59
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ แปรอักษร แสดงความอาลัย ถวายในหลวง
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 24 พ.ย. 59
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ฯ 2559
โรงเรียนเพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 24 พ.ย. 59
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 108/638 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 088-555-6188 , 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th