หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เพิ่มวิทยา    จ.นครปฐม
นางสาวอนุสรา เทวภูมี
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวสุมารินทร์ เจียมทอง
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
Mr.Atemafac Forka (Teacher Maya)
ตำหแน่ง : ครูภาษาอังกฤษอนุบาล
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวอุทุมพร ไศลบาท
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยง อ.1/2
กลุ่ม : ปฐมวัย
ร.ร.ศศิกานต์วิทยา    จ.อุดรธานี
นายพัทยา พิมพันธ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.บ้านใหม่ไทรทอง    จ.สระแก้ว
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,443,670 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,047,022 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,987,430 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,926,763 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,867,814 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,683,928 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,490,980 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,429,509 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,423,667 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,358,647 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,313,910 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,272,651 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,244,397 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกกรรมเข็มทิศและการคาดคะเน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
โดย : เด็กชายพีรวัฒน์ ยอโง้ง
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลเกียรติบัตรชนะเลิศระดับเหรียญทอง กิจกรรมเข็มทิศและการคาดคะเน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
โดย : เด็กชายสหรัฐ ชมแหน
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง กิจกรรมเข็มทิศและการคาดคะเน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
โดย : เด็กชายปัญญาวัฒน์ ศรีเศษนาม
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
โดย : เด็กชายจารุเดช ไชยรินทร์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
โดย : เด็กหญิงฐิติมา วินทะวุธ
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔
โดย : เด็กหญิงจิรนุช ประเสริฐพงษ์
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
โดย : เด็กชายวัชระพล บุญประคม
ร.ร.อนุบาลศรีวิไล    จ.บึงกาฬ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับชั้น ป.1-6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
โดย : เด็กชายณัฏฐ์พัชร์ ศกุนตมาลิก เด็กชายกิตินันท์ ฝอยทอง เด็กชายชัชวาล พิมสาร
ร.ร.วัดเจ้ามูล    จ.กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1- ม.3
โดย : เด็กชายนุติ จำปีหอม
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
กิจกรรมการแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1- ม.3
โดย : เด็กชายฐิติวัฒน์ สินศิริ
ร.ร.วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)    จ.เพชรบุรี
งานสื่อประสม (จุฑามาศ,เพ็ญนภา)
โดย : นางสาวจุฑามาศ นวลปาน และ นางสาวเพ็ญนภา บุญร่ม
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
งานสื่อประสม (จิตราพร,สโรชา)
โดย : นางสาวจิตราพร กันทะนะ และ นางสาวสโรชา จิรานันท์
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
งานสื่อประสม (ไตรเทพ,ธีระพันธ์)
โดย : นายไตรเทพ สุขสนิท และ นายธีระพันธ์ จิ้งจ่าย
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
งานสื่อประสม (เกวลิน,นิลาวัลย์)
โดย : นางสาวเกวลิน พรหมขำ และ นางสาวนิลาวัลย์ เสนารัตน์
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
โดย : เด็กหญิงอรประภา ศรีสระคู
ร.ร.เมืองใหม่สุวรรณภูมิ    จ.ร้อยเอ็ด
งานสื่อประสม (กฤษณา,ปิยะนุช)
โดย : นางสาวกฤษณา เชาวเหม และ นางสาวปิยะนุช ปานสุวรรณ
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
งานสื่อประสม (จักราวุธ,อัยลดา)
โดย : นายจักราวุธ ชัยสวัสดิ์ และนางสาวอัยลดา สมัยสงฆ์
ร.ร.พรุพีพิทยาคม    จ.สุราษฎร์ธานี
crossword คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดย : ด.ช.ธราดล ด้วงหิรัญ
ร.ร.วัดโสมนัส    จ.กรุงเทพมหานคร
crossword คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดย : ด.ช.สุชาครีย์ ทิพย์มาตร
ร.ร.วัดโสมนัส    จ.กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
โดย : ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ร.ร.บ้านกล้วยวิทยา    จ.ร้อยเอ็ด
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 18/230 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th