หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวปราณี ศรียาน
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : อนุบาล 2
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
นางสาวซารีนา กุลโรจนสิริ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : อนุบาล 2
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
นางสาวสุดา ชะยานัย
ตำหแน่ง : ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : อนุบาล 1
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
นางสาวเพ็ญพิไล พรหมมี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : อนุบาล 1
ร.ร.อนุบาลละงู    จ.สตูล
นางลัดดา คงวัฒนะ
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : งานงบประมาณ
ร.ร.ธงชัยเหนือวิทยา    จ.นครราชสีมา
นางสถาพร สาธร
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร.ร.ธงชัยเหนือวิทยา    จ.นครราชสีมา
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,892,763 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,314,913 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,807,629 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,784,304 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,701,141 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,590,108 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,551,320 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,359,474 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,313,522 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,282,751 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,270,719 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,190,534 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,134,194 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง กลุ่มการศึกษาปฐมวัย การแข่งขันทักษะฯระดับเขตฯ 17-19 พฤศจิกายน 2557
โดย : การปั้นดินน้ำมัน
ร.ร.บ้านท่าเสา    จ.ระยอง
แข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับเหรีญเงิน งานแข่งขันทักษะฯระดับเขตฯ 17-19 พ.ย.57
โดย : เด็กชายธนดล รักบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร.ร.บ้านท่าเสา    จ.ระยอง
กลุ่มปฐมวัย
โดย : แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม พระเจ้าตาก 12-13 พฤศจิกายน 2557
ร.ร.บ้านท่าเสา    จ.ระยอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โดย : แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม พระเจ้าตาก 12-13 พฤศจิกายน 2557
ร.ร.บ้านท่าเสา    จ.ระยอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม พระเจ้าตาก 12-13 พฤศจิกายน 2557
ร.ร.บ้านท่าเสา    จ.ระยอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โดย : แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม พระเจ้าตาก 12-13 พฤศจิกายน 2557
ร.ร.บ้านท่าเสา    จ.ระยอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ-สุขศึกษาและพลศึกษา
โดย : แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม พระเจ้าตาก 12-13 พฤศจิกายน 2557
ร.ร.บ้านท่าเสา    จ.ระยอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดย : แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม พระเจ้าตาก 12-13 พฤศจิกายน 2557
ร.ร.บ้านท่าเสา    จ.ระยอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โดย : แข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่ม พระเจ้าตาก 12-13 พฤศจิกายน 2557
ร.ร.บ้านท่าเสา    จ.ระยอง
รางวัลเหรียญทองแดง ระดับภาค จากงานศิลปหัตกรรมภาคใต้ ครั้งที่ ๖๔ ที่จังหวัดกระบี่
โดย : ผลงานคู่ดูโอ้
ร.ร.บ้านม่วงถํ้า    จ.สงขลา
โรงเรียนของฉัน
โดย : ด.ญ.มินตรา ดำรัตนมณี และ ด.ญ.สุธาสินี บุตรทอง ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี
เพื่อนรักของฉัน
โดย : ด.ญ.ชาลิศา จันทร์แก้ว และ ด.ญ.วิลาวัลย์ พันธ์สวัสดิ์ ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี

โดย : Test
ร.ร.วัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร)    จ.เชียงใหม่
ประเพณีท้องถิ่น
โดย : ด.ญ.ชาลิศา จันทร์แก้ว และ ด.ญ.วิลาวัลย์ พันธ์สวัสดิ์ ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี
โลกสวยด้วยมือเรา
โดย : ด.ญ.มินตรา ดำรัตนมณี และ ด.ญ.สุธาสินี บุตรทอง ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี
การ์ตูน
โดย : ด.ญ.ชาลิศา จันทร์แก้ว และ ด.ญ.วิลาวัลย์ พันธ์สวัสดิ์ ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี
การ์ตูน
โดย : ด.ญ.มินตรา ดำรัตนมณี และ ด.ญ.สุธาสินี บุตรทอง ชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์    จ.สุราษฎร์ธานี
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
โดย : 1. เด็กหญิงฐิตาภา สินเอี่ยม 2. เด็กหญิงศศิวิมล มากอำไพ
ร.ร.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)    จ.พิษณุโลก
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
โดย : 1. เด็กหญิงจีรณา แก้วใจ 2. เด็กหญิงรัตนาวรรณ ป้องเส้า 3. เด็กหญิงศรารัตน์ มงคลพงษ์
ร.ร.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)    จ.พิษณุโลก
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
โดย : 1. เด็กชายจรัญ ทิมเครือจีน 2. เด็กหญิงสุทธิดา ปั้นท่าโพธิ์ 3. เด็กหญิงเกตน์สิรี เปรมปรีดิ์
ร.ร.วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)    จ.พิษณุโลก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 18/226 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th