หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นางสาวพิมพิสร วงศ์ศิลป์
ตำหแน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
กลุ่ม : ฝ่ายสนับสนุนการสอน
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวจุฬาวรรณ สร้อยสังวาลย์
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางสาวดวงฤทัย บ่อคำเกิด
ตำหแน่ง : ผู้ช่วยครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา    จ.อุดรธานี
นางพัชรี ลันดา
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.สภาราชินี 2    จ.ตรัง
นางสาวดวงใจ สิงห์สัน
ตำหแน่ง : ครุธุรการ
กลุ่ม : ครูธุรการ
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
นางกุลชญา กันธิยาใจ
ตำหแน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่ม : เด็กพิเศษเรียนร่วม
ร.ร.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์    จ.ลำปาง
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,988,386 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,288,967 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,597,186 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,297,195 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,052,626 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 957,505 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 945,782 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 812,832 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 807,641 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 802,216 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 800,974 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 793,822 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 776,207 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 775,603 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
โดย : เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สันม่าแอ
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์    จ.พังงา
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ
โดย : เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สันม่าแอ
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์    จ.พังงา
การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.1 - ม.3
โดย : เด็กหญิงวารุณี เพ็ชรสวัสดิ์
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
โดย : นางสาวน้ำฝน คงเจริญ
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
เหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
โดย : นายปพน คิดตลอด
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
โดย : นางสาวสุพัตรา คุ้มรัตน์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
โดย : นางสาววรรณภา นพฤทธิ์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
เหรียญทองแดง การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
โดย : นางสาวชนาพร แซ่เฮง
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : ด.ญ.จิรัชญา ชัชวาลวิบูลกิจ
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 2 กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
แข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ผลงานอันดับ 7 เหรียญ เงิน
โดย : เด็กหญิงณัฐทิชา กิจสดวก
ร.ร.วัดคลองชัน    จ.ปทุมธานี
แข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ผลงานอันดับ 7 เหรียญ เงิน
โดย : เด็กชายชินวัฒน์ พันธ์สมอน
ร.ร.วัดคลองชัน    จ.ปทุมธานี
การแสดง
โดย :
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 18/253 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th