หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นางสาวสุนิสา ตีชายรัมย์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.บ้านหินเหล็กไฟ    จ.บุรีรัมย์
นางสาวกิติยาภรณ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.บ้านบางมัน    จ.ระนอง
นางสาวชนกพร ยางทอง
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก    จ.นครศรีธรรมราช
นายวิทยา ยอดญาติไทย
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายนธีรักษ์ ทีปะนะ
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯศิลปะ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
นายสวัสดิ์ชัย ฉั่วสวัสดิ์
ตำหแน่ง : ครู
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.ศีลาจารพิพัฒน์    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,787,096 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,262,529 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,772,915 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,755,740 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,641,607 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,512,449 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,482,830 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,334,776 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,278,488 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,256,835 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,238,571 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,164,702 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,099,225 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม1-ม3
โดย : เด็กชายอับดุลฮารีฟ สะมะแอ
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม1-ม3
โดย : เด็กชายมะซอรี อาแว
ร.ร.บ้านม่วงเตี้ย    จ.ปัตตานี
รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : เด็กชายศิรสิทธิ์ ชวัลวิทย์โชติกุล
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
ร่วมการแข่งขัน “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ  ครั้งที่ 26  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพรเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 
โดย : เด็กชายเกียรติศักดิ์ พรสี่ภาค
ร.ร.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)    จ.กำแพงเพชร
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ญ.กัญญาวีร์ ละเอียด
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ญ.บุญยอร ดอกกระโทก
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ญ.ณัฐวิภา พาเจริญตะคุ
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ช.ธีรศักดิ์ นุขุนทด
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ช.เดชณภัทร โชขุนทด
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ช.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงสงฆ์
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ช.ปกรณ์ศักดิ์ ช่วยณรงค์
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ช.วิชชากร ยุทธไชโย
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ช.ชาคริต ทึกนอก.
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ญ.ปนัดดา มาทอง
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ญ.ปนัดดา เปียะขุนทด
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ญ.พิยดา คลังมั่น
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ญ.นริศรา มืมขุนทด
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงอังกะลุง สพป.นม.5
โดย : ด.ญ.ลาวัณย์ พิงสันเทียะ
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ สพป.นม.5
โดย : ด.ญ.บุษกร กุมขุนทด
ร.ร.บ้านหนองพลวง    จ.นครราชสีมา
ผลงานนักเรียนปี 2555 - 2557
โดย :
ร.ร.เทศบาล2 วัดโพธิ์    จ.ฉะเชิงเทรา
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 18/224 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th