หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,965,156 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,280,211 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,590,618 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,286,345 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,046,832 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 951,514 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 938,744 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 809,492 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 802,422 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,869 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 796,101 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 789,525 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 767,664 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 766,032 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานนักเรียน
เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
โดย : เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สันม่าแอ
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์    จ.พังงา
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับประเทศ
โดย : เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สันม่าแอ
ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์    จ.พังงา
การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับ ม.1 - ม.3
โดย : เด็กหญิงวารุณี เพ็ชรสวัสดิ์
ร.ร.บ้านควนสระ    จ.สุราษฎร์ธานี
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
โดย : นางสาวน้ำฝน คงเจริญ
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
เหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
โดย : นายปพน คิดตลอด
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
โดย : นางสาวสุพัตรา คุ้มรัตน์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
เหรียญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
โดย : นางสาววรรณภา นพฤทธิ์
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
เหรียญทองแดง การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
โดย : นางสาวชนาพร แซ่เฮง
ร.ร.เขาชะเมาวิทยา    จ.ระยอง
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่1 การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : ด.ญ.จิรัชญา ชัชวาลวิบูลกิจ
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
เหรียญทอง รองชนะเลิศลำดับที่ 2 กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท1 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย : กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
ร.ร.กมลลักษณ์    จ.บุรีรัมย์
แข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ผลงานอันดับ 7 เหรียญ เงิน
โดย : เด็กหญิงณัฐทิชา กิจสดวก
ร.ร.วัดคลองชัน    จ.ปทุมธานี
แข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ผลงานอันดับ 7 เหรียญ เงิน
โดย : เด็กชายชินวัฒน์ พันธ์สมอน
ร.ร.วัดคลองชัน    จ.ปทุมธานี
การแสดง
โดย :
ร.ร.คลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์)    จ.สมุทรปราการ

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม

โดย :
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 18/253 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th